enel
enel

Συνέντευξη με τον Ανώτερο Λειτουργό στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, κ. Άγγελο Τρόπη

12 Ιανουαρίου 2019

Γενικό Συστήμα Υγείας (ΓεΣΥ): Πρόσβαση και παρεχόμενες υπηρεσίες

Κύριε Τρόπη, μπορείτε να μας περιγράψετε συνοπτικά τι είναι το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ);

Το ΓεΣΥ αποτελεί ένα καθολικό σύστημα υγείας το οποίο είναι ολοκληρωμένο, παρέχοντας δηλαδή συνολική φροντίδα υγείας, το οποίο θα καλύπτει όλο τον πληθυσμό ανεξαιρέτως εισοδήματος και κατάστασης υγείας. Πρόκειται για ένα κοινωνικό και αλληλέγγυο σύστημα στο οποίο θα συνεισφέρουν όλοι στη βάση του εισοδήματός τους, και το οποίο θα παρέχει ισότιμη πρόσβαση των δικαιούχων στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα παροχέα από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Πως θα αποκτούν πρόσβαση οι εργαζόμενοι και οι υπόλοιποι δικαιούχοι στις υπηρεσίες του ΓεΣΥ; Πως θα λειτουργήσει το σύστημα στην πράξη;

Καταρχάς, για να αποκτήσει κάποιος δικαιούχος πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΓεΣΥ θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στο σύστημα. Η εγγραφή μπορεί να γίνει με τρείς τρόπους. Μπορεί κάποιος είτε να υποβάλει αίτημα εγγραφής είτε από μόνος του εύκολα και γρήγορα μέσα από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) είτε μέσω τρίτου προσώπου το οποίο θα γνωρίζει τα προσωπικά του στοιχεία. Εναλλακτικά, ο δικαιούχος μπορεί να υποβληθεί με το να επισκεφτεί τον προσωπικό ιατρό στου οποίου τον κατάλογο επιθυμεί να εγγραφεί και ο ιατρός θα υποβάλει εκ μέρους του ηλεκτρονικά το αίτημα για εγγραφή στο ΓεΣΥ.

Ακολούθως, αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή στο ΓεΣΥ και στον κατάλογο του προσωπικού ιατρού της επιλογής του, ο δικαιούχος θα μπορεί να διακινείται στο σύστημα και να λαμβάνει υπηρεσίες φροντίδας υγείας είτε απευθείας είτε με παραπεμπτικό από τον προσωπικό ιατρό. Οι υπηρεσίες που είναι απευθείας προσβάσιμες για τον δικαιούχο είναι οι επισκέψεις στον προσωπικό ιατρό, στον οδοντίατρο (για υπηρεσίες προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας), στα ασθενοφόρα, στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), στους γυναικολόγους (για γυναίκες άνω των 15 ετών) και οι επισκέψεις σε ειδικούς γιατρούς (καταβάλλοντας €25). Με παραπεμπτικό από τον προσωπικό ιατρό, ο δικαιούχος μπορεί να έχει πρόσβαση στους ειδικούς ιατρούς, στα φαρμακεία, άλλους επαγγελματίες υγείας, νοσηλευτές και μαίες, στα νοσηλευτήρια για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη και σε υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας και αποκατάστασης.

Γνωρίζουμε ότι το ΓεΣΥ θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις, η πρώτη την 1/6/2019 και η δεύτερη την 1/6/2020. Τι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες προς τους δικαιούχους σε κάθε φάση;

Στην πρώτη φάση του ΓεΣΥ (1/6/2019) θα παρέχονται υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας από προσωπικούς ιατρούς για ενήλικες και παιδιά (παιδιάτρους), ειδικούς ιατρούς (34 ειδικότητες), φαρμακεία και κλινικά εργαστήρια.

Με την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ (1/6/2020) θα παρέχεται επιπρόσθετα ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, υπηρεσίες φροντίδας υγείας από άλλους επαγγελματίες υγείας (κλινικοί ψυχολόγοι, κλινικοί διαιτολόγοι, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, λογοπαθολόγοι), υπηρεσίες από μαίες και νοσηλευτές, προληπτική οδοντιατρική φροντίδα, υπηρεσίες ασθενοφόρων και ΤΑΕΠ, υπηρεσίες ιατρικής αποκατάστασης και ανακουφιστικής φροντίδας.

Εκτός από τις εισφορές που θα καταβάλλονται στο ΓεΣΥ και οι οποίες θα επιβαρύνουν δικαιούχους και εργοδότες, θα υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα έξοδα;

Πέραν των εισφορών, κάθε ασθενής υποχρεούται να καταβάλλει μικρά ποσά συμπληρωμών (βλέπετε σχετικό πίνακα) κατά τη λήψη κάποιων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, όμως αυτές οι συμπληρωμές δεν θα ισχύουν όταν οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται στα πλαίσια ενδονοσοκομειακής περίθαλψης. Οι συμπληρωμές καταβάλλονται μέχρι ενός ανώτατου ετήσιου ορίου το οποίο είναι €150 για το γενικό πληθυσμό και €75 για παιδιά κάτω των 21 ετών, τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους λήπτες βοηθήματος ΕΕΕ.

Πέραν των συμπληρωμών, οι προσωπικοί και ειδικοί ιατροί μπορούν να χρεώνουν τον δικαιούχο επιπρόσθετη συμπληρωμή μέχρι €25 για επισκέψεις που θα γίνονται μεταξύ  8μμ – 8πμ τις καθημερινές, τα Σαββατοκυρίακα και τις δημόσιες αργίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως ο δικαιούχος δεν θα καταβάλλει την κανονική συμπληρωμή (€6) ή το ποσό για την απευθείας πρόσβαση στον ειδικό ιατρό (€25).

Αρκετές επιχειρήσεις εφαρμόζουν ιδιωτικά σχέδια ασφάλισης υγείας για το προσωπικό τους, ενώ αρκετοί εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μέσω των Ταμείων Υγείας που διατηρούν οι συντεχνίες. Πως πιστεύετε πως θα επηρεαστούν αυτά με την εφαρμογή του ΓεΣΥ;

Με την εφαρμογή του ΓεΣΥ αναμένεται ότι τα ιδιωτικά σχέδια ασφάλισης και τα διάφορα Ταμεία Υγείας που διατηρούν οι συντεχνίες και οι ημικρατικοί ή άλλοι οργανισμοί θα προσαρμοστούν σταδιακά. Την τελική απόφαση για το μέλλον των πιο πάνω θα την πάρει το άτομο (σε περίπτωση ιδιωτικών ασφαλιστικών σχεδίων) ή ο αντίστοιχος οργανισμός (σε περίπτωση Ταμείου).

Από που μπορεί να προμηθευτούν οι Επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού ενημερωτικό υλικό η περαιτέρω πληροφόρηση για το ΓεΣΥ;

Επικοινωνόντας με τον ΟΑΥ στο τηλέφωνο 17000 (δωρεάν κλήση), μέσω email (info@gesy.org.cy) και μέσα από την ιστοσελίδα μας (www.gesy.org.cy)

 

Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας

Ύψος Συμπληρωμής

Ανά φαρμακευτικό προϊόν

€1

Ανά ιατροτεχνολογικό προϊόν ή υγειονομικό είδος

€1

Ανά εργαστηριακή εξέταση ή ομάδα εξετάσεων  (Υπάρχει μέγιστη συμπληρωμή €10 ανά κατηγορία εργαστηριακών εξετάσεων)

€1

Κάθε φορά που δικαιούχος επισκέπτεται ειδικό ιατρό εξαιρουμένων ιατρών με ειδικότητα στην ακτινολογία/ακτινοδιαγνωστική και παθολογική ανατομία/κυτταρολογία

€6

Ανά απεικονιστική εξέταση που διενεργείται από ειδικό ιατρό με ειδικότητα στην ακτινολογία/ακτινοδιαγνωστική

€10

Κάθε φορά που δικαιούχος επισκέπτεται νοσηλευτές και μαίες

€6

Κάθε φορά που δικαιούχος επισκέπτεται Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ)

€10

Κάθε φορά που δικαιούχος επισκέπτεται άλλους επαγγελματίες υγείας

€10