enel
enel

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ»

1. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Βιβλιοθήκης του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κυ.Συ.Δ.Α.Δ.) είναι να εξυπηρετεί πρωτίστως τα Μέλη του στο έργο της επιστημονικής, ερευνητικής και ευρύτερηςπληροφόρησης.

2. ΟΝΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Βιβλιοθήκη έχει πάρει το όνομα του Επίτιμου Προέδρου του Συνδέσμου κ. Κώστα Παπακυριακού λόγω της δωρεάς μεγάλου αριθμού βιβλίων και εξειδικευμένων εκδόσεων από την προσωπική του βιβλιοθήκη, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων του τομέα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

3. ΥΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Τα βιβλία είναι τοποθετημένα στη Βιβλιοθήκη κάτω από τις ακόλουθες κατηγορίες θεμάτων, για εύκολο εντοπισμό από τους ενδιαφερόμενους χρήστες:
(A) LEARNING & DEVELOPMENT
(B) GENERAL MANAGEMENT & MANAGEMENT DEVELOPMENT
(C) ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
(D) NEGOTIATIONS
(E) LEADERSHIP
(F) HEALTH & SAFETY MANAGEMENT/ LOSS CONTROL
(G) HUMAN RESOURCE MANAGEMENT & RELATED SUBJECTS
(H) INDUSTRIAL PSYCHOLOGY
(I) INDUSTRIAL RELATIONS / EMPLOYEERELATIONS
(J) GENERAL BUSINESS, INDUSTRIAL & MISCELLANEOUS TOPICS
(K) NOTES FOR MANAGERS ( Industrial Society publications)
(L) SUPERVISORY MANAGEMENT
(M) EMPLOYMENT LEGISLATION (Non – Cyprus)
(N) EMPLOYMENT LEGISLATION (Cyprus)
(O) HR SURVEYS & REPORTS, PROCEEDINGS (Europe and Cyprus)
(P) CONFERENCE BOOKLETS, COURSE MANUALS ETC
(Q) CyHRMA STRATEGIC PARTNERS (Directories etc)
– MAGAZINES

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους κανονισμούς της Βιβλιοθήκης.

Το υλικό της Βιβλιοθήκης διατίθεται για χρήση εντός της Βιβλιοθήκης ή και για δανεισμό. Δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης έχουν όλοι οι επισκέπτες, ενώ δικαίωμα δανεισμού έχουν μόνο τα Μέλη του Συνδέσμου.

Οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιούν το υλικό της Βιβλιοθήκης στα Γραφεία του Συνδέσμου (Πινδάρου 8, 1ος όροφος, Διαμ 103, 1060 Λευκωσία). Σε περίπτωση προβλήματος κατά τη χρήση του υλικού, οι χρήστες οφείλουν να ενημερώσουν τον/την Διοικητικό Λειτουργό του Συνδέσμου άμεσα.

Βιβλία που αφαιρούνται από τα ράφια για χρήση εντός της Βιβλιοθήκης δεν πρέπει να επανατοποθετούνται στα ράφια αλλά να παραδίδονται μετά τη χρήση τους στον/στην Διοικητικό Λειτουργό του Συνδέσμου.

Σε περίπτωση δανεισμού, ο χρήστης παραδίδει στον/στην Διοικητικό Λειτουργό του Συνδέσμου συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την «Αίτηση Δανεισμού», με την οποία αποδέχεται τους όρους και κανονισμούς λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Το έντυπο φυλάγεται στα αρχεία του Συνδέσμου για μελλοντική χρήση και δανεισμό από το χρήστη.

Οι αναγνώστες έχουν πρόσβαση στο υλικό της Βιβλιοθήκης και στην ανεύρεση του υλικού που τους ενδιαφέρει, με τη βοήθεια καταλόγου.

5. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ολόκληρο το έτος, ωστόσο παραμένει κλειστή τις ημέρες αργίας/διακοπών του Συνδέσμου.

Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης έχουν ως ακολούθως:

Δευτέρα – Πέμπτη 08:30 – 17:00
Παρασκευή 08:30 – 14:30

6. ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΗΣΗ

Η πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη είναι δωρεάν για όλους τους χρήστες.

Κάθε Μέλος δύναται να δανείζεται μέχρι και τρία (3) συνολικά βιβλία. Η προθεσμία για επιστροφή δανειζόμενου βιβλίου είναι 30 μέρες .

Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός loose-leaf βιβλίων καθώς και τεύχη περιοδικών.

8. ΑΠΩΛΕΙΕΣ – ΦΘΟΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Τα Μέλη που δανείζονται βιβλία, θα πρέπει να τα επιστρέφουν στην ίδια κατάσταση που τα έχουν παραλάβει όταν τα δανείστηκαν. Για οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά υλικού, ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει το Σύνδεσμο με την αγορά του βιβλίου ή άλλου βιβλίου ίσης αξίας.

Σε περίπτωση επιστροφής βιβλίων με εμφανή φθορά, ακολουθούνται οι ίδιες πρόνοιες που αφορούν την απώλεια βιβλίων.

Σε περίπτωση άρνησης του χρήστη να αποζημιώσει το Σύνδεσμο, ο χρήστης υπόκειται σε οριστικό αποκλεισμό από τη χρήση της Βιβλιοθήκης.

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης είναι υποχρεωμένοι να σέβονται τη νομοθεσία που αφορά την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αναπαραγωγή (φωτοτυπίες) του υλικού της Βιβλιοθήκης απαγορεύεται αυστηρά. Φωτοτυπίες επιτρέπονται μόνο σε βιβλία με loose-leaf σελίδες και περιοδικά στην παρουσία του/της Διοικητικής Λειτουργού.

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για τη γενική ασφάλεια του υλικού της Βιβλιοθήκης, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες:
Α. Απαγορεύεται η μεταφορά αντικειμένων στη Βιβλιοθήκη, που κατά τη γνώμη του/ της Διοικητικού Λειτουργού μπορούν να προκαλέσουν καταστροφή ή φθορά των βιβλίων.
Β. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και η κατανάλωση φαγητού ή ποτού κατά τη χρήση του υλικού της Βιβλιοθήκης.

Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι πιο πάνω κανονισμοί, ο/η Διοικητικός Λειτουργός έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τα άτομα να εγκαταλείψουν το χώρο της Βιβλιοθήκης.

11. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ο εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης δύναται να γίνεται από πόρους του Συνδέσμου και περαιτέρω δωρεές από Μέλη, Φίλους του Συνδέσμου καθώς και Βιβλιοπωλεία. Δείτε πιο κάτω την λίστα με τους Δωρητές και Χορηγούς.

Donors and Sponsors List (alphabetical order)

The Cyprus Human Resource Management Association (CyHRMA) extends its appreciation to the individuals and organizations that have donated books and sponsored the CyHRMA Library. Their extraordinary generosity plays a critical role in sustaining and growing our Library for the benefit of our members and friends of the Association.

Donations of books from individuals, libraries, bookstores, and organizations are all welcome. If you wish to donate books and sponsor our Library, please contact us (+357 22318081, info@cyhrma.org).

We would like to thank the following individuals:

Costas Papakyriacou
Kiki Kallis
Nelson Neocleus

We would like to thank the following organizations:
EworksWSI Cyprus
Soloneion Book Centre