enel
enel

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ)

H Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) είναι η πλέον αντιπροσωπευτική εργοδοτική οργάνωση του τόπου, πολιτικά ανεξάρτητη, με αποστολή να προωθεί και να υπερασπίζεται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Κυπριακών επιχειρήσεων στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και διεθνώς.

Η ΟΕΒ αναγνωρίζεται σε όλα τα επίσημα βήματα, επιτροπές, συμβούλια, φόρουμ και θεσμούς, ως ο κατ’ εξοχήν φορέας της εργοδοτικής άποψης, και εκφραστής της επιχειρηματικής φωνής. Καταστατικοί στόχοι ύπαρξης της είναι η συνεχής οικονομική και κοινωνική πρόοδος του τόπου, η αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ που επηρεάζουν την οικονομία, η προαγωγή της ελεύθερης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η προώθηση της καινοτομίας και της ισότητας των φύλων, η προαγωγή της γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας και η αναβάθμιση του επαγγελματισμού, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΟΕΒ για περισσότερες πληροφορίες.

 

EAPM

Ο «European Association for People Management» (EAPM) ιδρύθηκε το 1962 από τους Εθνικούς Συνδέσμους και Επαγγελματικούς Φορείς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ακόλουθες χώρες είναι μέλη του EAPM: Aρμενία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λάτβια, Λιθουανία, Μακεδονία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Κάθε χώρα αντιπροσωπεύεται από τον Εθνικό Σύνδεσμο ή Επαγγελματικό Φορέα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι βασικοί στόχοι του EAPM είναι η προώθηση και ανάπτυξη της γνώσης σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, των δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και της σημασίας του τομέα στη βιομηχανία, στο εμπόριο, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς επίσης και η παροχή ενθάρρυνσης και στήριξης σε ειδικούς επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού ούτως ώστε  να μπορέσουν να ιδρύσουν και να αναπτύξουν τον δικό τους Εθνικό Σύνδεσμο σε Ευρωπαικές χώρες που δεν έχουν ακόμα ιδρυθεί σχετικοί σύνδεσμοι.

Το EAPM έχει το δικό του Ενημερωτικό Δελτίο που δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο και περιλαμβάνει μια ενημέρωση σχετική με το τι γίνεται σε χώρες-μέλη στην Ευρώπη.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του EAPM για περισσότερες πληροφορίες.

 

AIHR ACADEMY

The “AIHR Academy” is the place to learn the most modern and in-demand skills HR needs to remain relevant in the ever-changing digital landscape. Their specialty? Cutting-edge, practical skills delivered online by industry experts in engaging and bite-sized lessons. At the Academy to Innovate HR, any HR professional who is committed to life-long learning can develop very practical skills and become data driven, digitally savvy and business oriented.

They offer the most comprehensive curriculum of online HR courses available worldwide and are a proud supplier to over 325 Fortune Global 500 companies.They help organizations upskill their entire HR populations and transform HR into a strategic partner and key driver of business outcomes. Their modular online training courses and programs cover the entire HR spectrum and are designed to easily map onto the organization’s capability framework and learning objectives.

Why choose AIHR?
• It’s globally recognized by the world’s largest HR societies (SHRM, HRCI, HRPA)
• You work on real-world projects and assignments to develop practical skills that can be applied to the job immediately.
• Their courses are taught by leading practitioners and expert instructors, creating a powerful mix of academic knowledge, industry best practices, and practical tutorials.

As a result of our partnership with AIHR, we offer a 20% discount to all members of CyHRMA

Visit the website https://www.aihr.com/partner/cyhrma/ to apply for your discount!

IFTDO

Ο οργανισμός “International Federation of Training and Development Organizations” (IFTDO) ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τον εντοπισμό, την ανάπτυξη και μεταφορά γνώσης, ικανοτήτων και τεχνολογίας για μεγιστοποίηση της ανάπτυξης, της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των επαγγελματιών.

Σήμερα ο IFTDO αντιπροσωπεύει πέραν των 500,000 επαγγελματιών σε περισσότερες από 30 χώρες. Το όραμα του IFTDO είναι να αποτελεί μια μοναδική και αποτελεσματική πηγή για το επάγγελμα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στοχεύοντας στη καλυτέρευση της ζωής. Ο IFTDO έχει ως θεμελιώδη αποστολή την προώθηση της ιδέας της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Κάθε χρόνο, ο IFTDO αναγνωρίζει εργασίες και έρευνες που έχουν ξεχωρίσει στον τομέα της εκπαίδευσης και ανάπτυξης μέσω των Global HRD Awards.

Επίσης, ο IFTDO διοργανώνει συνέδρια κάθε χρόνο σε διαφορετική χώρα καθώς επίσης και τοπικά συνέδρια.

Tο επίσημο Ενημερωτικό Δελτίο του IFTDO έχει τίτλο  “IFTDO News” και περιλαμβάνει τις τελευταίες παγκόσμιες εξελίξεις στον τομέα.

Επισκεφθείτε την  ιστοσελίδα του IFTDO για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες.

ILERA

The International Labour and Employment Relations Association (ILERA) was established in 1967 and its general purpose is to promote the study of labour and employment relations throughout the world in the relevant academic disciplines, by such means as:

– encouraging the establishment and development of national associations of labour and employment relations specialists;
– facilitating the spread of information about significant developments in research and education in the field of labour and employment relations;
– organising worldwide and regional congresses; and
– promoting internationally planned research, by organising study groups on particular topics.~

Today the Association has over 1,000 members worldwide including prominent industrial relations scholars and practitioners and 34 national associations and 1 regional association who together form the ILERA Council.

An ILERA World Congress is convened every 3 years, where professionals interested in all aspects.

Visit the ILERA website for more information.

WFPMA

Ο οργανισμός “World Federation of People Management Association” (WFPMA) είναι μια παγκόσμια ομοσπονδία που αντιπροσωπεύει περισσότερο από 600,000 Επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού που ανήκουν σε περισσότερους από 90 εθνικούς Συνδέσμους Ανθρώπινου Δυναμικού από όλο το κόσμο.

Ο WFPMA ιδρύθηκε το 1976 από το European Association for People Management (EAPM), το Interamerican Federation of Personnel Administration (FIDAP) και το Society for Human Resource Management (SHRM) στοχεύοντας:
1. Στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και στο να δείξει τη σημασία του ρόλου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού σε όλους τους οργανισμούς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
2. Στην προσφορά βοήθειας στην ίδρυση και ανάπτυξη τοπικών και εθνικών συνδέσμων Ανθρώπινου Δυναμικού σε μέρη όπου δεν υπάρχουν.
3. Στη δημιουργία και διατήρηση επαφών με όλα τα μέλη του WFPMA καθώς και με άλλους οργανισμούς που έχουν παρόμοια ή την ίδια δραστηριότητα στον τομέα.
4. Στην υποστήριξη ή αντιπροσώπευση των Συνδέσμων Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού με τις επαφές τους με παγκόσμιους οργανισμούς όπως ILO, UNESCO, UN.
5. Στην έρευνα που να διευρύνει περαιτέρω την κατανόηση των θεμάτων σχετικά με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το επίσημο Newsletter του WFPMA έχει τίτλο “WorldLink” και δημοσιεύεται πέντε φορές το χρόνο παρέχοντας στα μέλη του WFPMA και σε άλλους επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού ανά το παγκόσμιο ειδήσεις που σχετίζονται  με τις εξελίξεις του τομέα από όλο τον κόσμο.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του WFPMA για να μάθετε περισσότερα.

ΧΑΡΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ – Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI)

Η Χάρτα Διαφορετικότητας Κύπρου είναι μέρος της Eυρωπαϊκής Πλατφόρμας των Χαρτών Διαφορετικότητας της Eυρωπαϊκής Επιτροπής

Επίσημος αντιπρόσωπος της ΕΕ στην Κύπρο: Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center of Social Innovation – CSI)

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI), ως επίσημος αντιπρόσωπος και διαχειριστής της Χάρτας Διαφορετικότητας Κύπρου για την διαχείριση της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο, στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στους εργαζομένους μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας για τη διαφορετικότητα και της εφαρμογής πρακτικών χωρίς αποκλεισμούς στον εργασιακό χώρο.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του CSI για να μάθετε περισσότερα.