enel
enel

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

Ομότιμο Μέλος

Κριτήρια

Τα μέλη που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία Μελών καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από το εκάστοτε Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα εξής βασικά κριτήρια:

1. Πλήρες Μέλος του ΚυΣυΔΑΔ για 10 έτη

ΚΑΙ

2. Συνεισφορά: Μέλη στην εν λόγω κατηγορία θα πρέπει να έχουν διατελέσει Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τουλάχιστον 1 πλήρη θητεία ή να έχουν διατελέσει Μέλη των Επιτροπών του Συνδέσμου για τουλάχιστον 4 χρόνια με αποδεδειγμένη ενεργό συμμετοχή.

Πλήρες Μέλος

Κριτήρια

1. Κάτοχος Πανεπιστημιακού πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού πανεπιστημιακού τίτλου σε συναφή κλάδο με τον τομέα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και 3 χρόνια πείρας σε ρόλο στον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει στο Εγχειρίδιο Πολιτικής τους συναφείς κλάδους με τον τομέα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

‘Η

2. Κάτοχος οποιουδήποτε Πανεπιστημιακού πτυχίου και κάτοχος ισοδύναμου επαγγελματικού προσόντος το οποίο παρέχεται από Εθνικό Σύνδεσμο (National Association) ο οποίος είναι μέλος (Member-Country) του World Federation of People Management Associations (www.wfpma.com) και 3 χρόνια πείρας σε ρόλο στον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ή

3. Κάτοχος οποιουδήποτε Πανεπιστημιακού πτυχίου και 10 χρόνια πείρας σε ρόλο στον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Συνδεδεμένο Μέλος

Κριτήρια

1. Kάτοχος πρώτου πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού από Πανεπιστήμιο σε συναφή κλάδο με τον Τομέα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει στο Εγχειρίδιο Πολιτικής τους συναφείς κλάδους με τον τομέα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ή

2. Άτομο με ακαδημαϊκή κατάρτιση κάτοχος πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος Πανεπιστημίου στον τομέα των Επιχειρήσεων όπως π.χ. Business Administration, Business Management, και ασχολείται με θέματα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού για περίοδο τουλάχιστο 3 χρόνων.

Ή

3. Άτομο το οποίο κατέχει διευθυντική θέση γραμμής (line manager) και χειρίζεται, μεταξύ άλλων, θέματα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού για περίοδο τουλάχιστον 5 χρόνων.

Ή

4. Άτομο το οποίο εργάζεται στον Τομέα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού για περίοδο τουλάχιστον πέντε χρόνων.

Φοιτητικό Μέλος

Κριτήρια

1. Φοιτητής με εγγραφή σε Πανεπιστήμιο ή σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό με σπουδές στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ή σε σπουδές του τομέα Επιχειρήσεων (Business) που περιλαμβάνουν στο βασικό κορμό (core/major) θέμα(τα) σχετικά με τον κλάδο Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ή/και παρακολουθεί μαθήματα για προετοιμασία απόκτησης ισοδύναμου επαγγελματικού προσόντος, το οποίο παρέχεται από Εθνικό Σύνδεσμο (National Association) ο οποίος είναι μέλος (Member-Country) του World Federation of People Management Associations (www.wfpma.com).

Κανένα μέλος δεν μπορεί να παραμείνει στην εν λόγω κατηγορία για περίοδο πέραν των οκτώ χρόνων. Εάν επιθυμείται η παραμονή στο Σύνδεσμο ως μέλος, τότε απαιτείται η αποστολή νέας αίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τη διαδικασία όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Πολιτικής.

Οργανισμός – Μέλος

Εγγεγραμμένος Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Υπηρεσία του ιδιωτικού ή του ημικρατικού ή του δημόσιου τομέα που ενδιαφέρεται να συνδεθεί με το Σύνδεσμο με σκοπό να συμμετέχει με αντιπρόσωπο στις διάφορες δραστηριότητες και να συμβάλλει στην επίτευξη των επαγγελματικών και επιστημονικών στόχων και επιδιώξεων του Συνδέσμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει στο Εγχειρίδιο Πολιτικής τον ακριβή αριθμό των αντιπροσώπων σε σχέση με τον αριθμό εργοδοτουμένων των Οργανισμών Μελών.

Ο Οργανισμός-Μέλος έχει το δικαίωμα να ορίζει ή/ και να αλλάζει το φυσικό πρόσωπο που θεωρείται αντιπρόσωπος του. Ο Οργανισμός – Μέλος οφείλει να ενημερώνει το Σύνδεσμο γραπτώς εγκαίρως πριν από κάθε εκδήλωση όπως αυτό καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Πολιτικής.