enel
enel

Interview with Mrs Nicoletta Kolombourda, HR Professional

29 June 2017

Όνομα, Οργανισμός, Θέση Εργασίας

Νικολέττα Κολομπούρδα, Lidl Κύπρος, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού

Τι σας ώθησε να ακολουθήσετε καριέρα στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού;

Κάθε επιχείρηση έχει ως επίκεντρο τους ανθρώπους της. Η ενασχόλησή μου με τον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού σε όλες τις εκφάνσεις του, μου προσφέρει τη δυνατότητα να παρακολουθώ και να συμμετέχω στην επαγγελματική πορεία των ανθρώπων μας. Αυτό που με ενθουσιάζει στη δουλειά μου είναι ότι μπορώ να δημιουργώ τις προϋποθέσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι ο κατάλληλος υποψήφιος θα λάβει την κατάλληλη θέση, διατηρώντας την κινητοποίηση και τη δέσμευσή του. Η εξασφάλιση αυτής της συνθήκης είναι για την επιχείρηση και για εμένα προσωπικά μια ευθύνη, που μας γεμίζει ωστόσο με όρεξη για δουλειά και δημιουργία.

Μου αρέσει ο τρόπος που σχεδιάζουμε την εξέλιξη των ανθρώπων μας, λαμβάνοντας υπόψη μας τις ικανότητες και δυνατότητές τους μακροσκοπικά, όταν μιλάμε για το σύνολο μιας επιχείρησης ή μιας ομάδας, αλλά κυρίως, το πώς αυτό μεταφράζεται σε ατομικό επίπεδο. Η συμμετοχή στην πρόοδο των ανθρώπων μας, που έχουν ξεκινήσει μαζί μας την καριέρα τους και η  μεταμόρφωσή τους μέσα στον οργανισμό σε έμπειρους επαγγελματίες, που καθοδηγούν με τη σειρά τους  τους επόμενους, αποτελεί μία ακόμη βασική παράμετρο που με ελκύει στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ποιες οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχετε αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της καριέρας σας;

Σε έναν πολυπληθή οργανισμό όπως η Lidl, με αρκετά χρόνια ιστορίας, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι το Change Management. Η παγκόσμια ανάπτυξη και οι νέες τάσεις της αγοράς, μας οδήγησαν στην στρατηγική απόφαση να αλλάξουμε την κουλτούρα της επιχείρησης, υιοθετώντας ένα νέο πρότυπο διοίκησης.

Για εμένα προσωπικά, είναι σημαντικό το πώς αυτή η νέα κουλτούρα θα αποτελέσει καθημερινότητα για όλους εμάς που εργαζόμαστε στην επιχείρηση. Για το λόγο αυτό έχουμε σχεδιάσει εξειδικευμένα εργαστήρια και εκπαιδεύσεις, έχουμε κάνει την αλλαγή αυτή μέρος της δικής μας δουλειάς και παράμετρο σε ότι σχεδιάζουμε. Την ίδια στιγμή γνωρίζουμε ότι οι αντιλήψεις και οι συμπεριφορές δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη και είναι μια θεμελιώδης εργασία που πρέπει να γίνει ομαδικά, ώστε να καρπωθούμε όλοι τα οφέλη της.

Ίσως το πιο σημαντικό σε αυτές τις προκλήσεις, είναι να αντιλαμβάνονται όλοι οι άνθρωποι, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας τη μεγάλη εικόνα, το πώς αυτή η αλλαγή είναι επικερδής για την επιχείρηση, αλλά και για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά.

Η ειλικρινής, απλή και συνάμα ξεκάθαρη επικοινωνία με τους ανθρώπους μας, είναι ένας από τους πέντε πυλώνες του πρότυπου διοίκησης που εφαρμόζουμε. 

Πώς πιστεύετε ότι η εμπειρία σας στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, έχει συνεισφέρει στην προσωπική και επαγγελματική σας ανάπτυξη;

Καταρχήν είναι σημαντική η ανθρωποκεντρική αντίληψη που αναπτύσσει κανείς ως αποτέλεσμα της ενασχόλησής του στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα τελευταία χρόνια, πολλές από τις ικανότητες που απαιτούνται σε θέσεις διοίκησης έχουν άμεση σχέση με την επικοινωνία και τη συχνή  ανατροφοδότηση. Έχω μάθει να εκφράζομαι με μεγαλύτερη αμεσότητα και ειλικρίνεια και να επικεντρώνομαι στις ικανότητες των στελεχών. Η συνεργασία με διαφορετικούς ανθρώπους σε έναν πολυεθνικό οργανισμό, σου διδάσκει να βλέπεις πρώτα τον άνθρωπο από μια οπτική που εστιάζει στα σημεία και ως επακόλουθο αυτό σου δίνει μια πιο θετική ματιά στους ανθρώπους και τη ζωή γενικά.

Πώς η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να βελτιώσει και να διατηρήσει την παρακίνηση και δέσμευση του προσωπικού στον οργανισμό και τι κίνητρα μπορεί να προσφέρει αυτήν την περίοδο μέσω δύσκολων οικονομικών συνθηκών;

Σε μια εποχή που και στην Κύπρο, η πλειονότητα του κόσμου θεωρεί ότι θα πρέπει να είσαι ευχαριστημένος, όταν απλά «έχεις δουλειά», θα έλεγε κανείς ότι είναι δύσκολο να πείσεις το management μιας πολυεθνικής για την ανάγκη καλών αμοιβών ή ανάπτυξης των εργαζομένων.

Στη Lidl όμως, έχουμε μια παγκόσμια στρατηγική. Στόχος μας είναι να είμαστε εργοδότης πρώτης επιλογής, έτσι ώστε να προσελκύουμε και να κρατάμε τους εργαζομένους που ξεχωρίζουν για τις ικανότητες και τη δυναμική τους. Να είναι ευχαριστημένοι κοντά μας, να είναι υπερήφανοι που δουλεύουν για τη Lidl, να εργάζονται με πάθος και να αναπτυσσόμαστε μαζί.

Σε αυτό το πλαίσιο, δίνουμε έμφαση στη διασφάλιση διαφανούς και δίκαιης επιλογής προσωπικού,  μέσα από αξιοκρατικές διαδικασίες και σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης των εργαζομένων που θα προαχθούν. Είναι σημαντικό επίσης, το γεγονός ότι σε αυτήν την περίοδο της μεγάλης μας ανάπτυξης, με 16 έως σήμερα καταστήματα στην Κύπρο, παρέχουμε ευκαιρίες εξέλιξης στους ανθρώπους μας και δημιουργούμε εσωτερικά νέες θέσεις ευθύνης. Αυτό ενδυναμώνει στους εργαζομένους μας το αίσθημα της ασφάλειας, δίνοντάς τους ταυτόχρονα προοπτική για το μέλλον.

Στην καθημερινότητά μας, όλοι απολαμβάνουμε προνόμια, όπως ανταγωνιστικές απολαβές και παροχές, επιπρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση υγείας και μοιραζόμαστε ένα περιβάλλον εργασίας που προάγει την ομαδικότητα και την κοινή προσπάθεια για επιτυχία.

Πώς η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να συνεισφέρει στην επιτυχία ενός οργανισμού; Πώς μπορεί να λειτουργήσει ως στρατηγικός εταίρος και σύμβουλος μέσα στην ανώτερη διοίκηση καθώς επίσης να εργάζεται αρμονικά και να στηρίζει τους διευθυντές και το προσωπικό;

Τα τελευταία χρόνια η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού έχει ακόμη πιο σημαντική θέση στην Ομάδα Διοίκησης, σε όλους τους μεγάλους οργανισμούς. Στρατηγικά, ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού αξιολογεί τις δυνατότητες του συνόλου των εργαζομένων και σχεδιάζει την επιχειρηματική στρατηγική που θα υλοποιηθεί, σε συνεργασία φυσικά με τα διοικητικά στελέχη.

Οι προϊστάμενοι υποστηρίζονται από εμάς σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, ενώ συχνά απευθύνονται σε εμάς συμβουλευτικά, όσον αφορά σε θέματα διαχείρισης της ομάδας τους. Συνεργαζόμαστε μαζί για τον σχεδιασμό της ανάπτυξης και την εξέλιξη των εργαζομένων που έχουν στην ευθύνη τους, ενώ αντίστοιχα οι αντιπρόσωποι της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού που εργάζονται στις κατά τόπους Περιφέρειές μας, λειτουργούν ως μεσολαβητές σε αντίστοιχα θέματα. Παράλληλα, προσπαθούμε να είμαστε δίπλα στους συναδέλφους μας στις ανθρώπινες στιγμές τους, με υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη μας.

Τι πρωτοβουλίες έχετε εφαρμόσει στον οργανισμό σας, για τις οποίες είστε περήφανη και πιστεύετε πως έχουν φέρει θετικά αποτελέσματα στον οργανισμό και στο προσωπικό σας;  

Στόχος μας είναι οι άνθρωποί μας να είναι περήφανοι για την εργασία τους και τον εργοδότη τους. Προσωπικά φροντίζω ώστε να ακολουθούμε όλες τις νέες τάσεις στον τομέα του Ανθρώπινου δυναμικού, γι’ αυτό και οι εργαζόμενοί μας στη Διεύθυνση ενημερώνονται σε διεθνές επίπεδο και συμμετέχοντας σε πανευρωπαϊκά πάνελ για τις εξελίξεις του χώρου εφαρμόζουν στη συνέχεια στην εργασία τους τις καινοτόμες πρακτικές.

Προσφέρουμε ένα πλέγμα υποστήριξης, που περιλαμβάνει ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον, έμφαση στην ισορροπημένη ζωή και την καλή υγεία των εργαζομένων μέχρι και την προσφορά ελκυστικών αποδοχών και την προσωπική ανάπτυξη και δίκαιη ανέλιξη των στελεχών μας.

Ξεχωρίζω από τα έργα που έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία έτη, το μεγαλύτερο project ανάπτυξης προσωπικού στην ιστορία της εταιρίας, που ξεκίνησε πριν περίπου δύο χρόνια. Στρατηγικά, αποφασίσαμε να ενδυναμώσουμε διοικητικά τα καταστήματά μας, αναβαθμίζοντας σημαντικά τη θέση των Διευθυντών-τριών καταστημάτων μας: Ο-Η Δ/ντής- τρια καταστήματος αφιερώνει πλέον λιγότερη ώρα σε καθημερινές δραστηριότητες και επικεντρώνεται στη διοίκηση της ομάδας του/της, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον νέο ρόλο, καταγράψαμε τις γνώσεις και τις ικανότητες που χρειάζεται να έχει κάθε Διευθυντής-τρια Καταστήματος. Στη συνέχεια, συνεργαστήκαμε με τους άμεσους προϊσταμένους τους, και με ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία ανάπτυξης, προχωρήσαμε σε εξατομικευμένα σχέδια εκπαίδευσης για τον καθένα. Στο τέλος αυτής της χρονιάς ολοκληρώνονται όλα τα πλάνα και θα πραγματοποιήσουμε έναν απολογισμό της ενέργειας, αν και τα αποτελέσματα άρχισαν ήδη να διαφαίνονται από το πρώτο εξάμηνο εφαρμογής του προγράμματος.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, οι «Δυναμικοί Διευθυντές Καταστήματος» όπως τους ονομάζουμε, απέκτησαν εταιρικό αυτοκίνητο και για προσωπική τους χρήση, κάρτες καυσίμων και όλο τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για να πραγματοποιούν με ευκολία τις καθημερινές τους εργασίες, ενώ ταυτόχρονα ο μισθός τους αυξήθηκε σημαντικά.

Τι συμβουλές θα δίνατε σε Κύπριους νεαρούς που τώρα ξεκινούν την επαγγελματική τους καριέρα;

Είναι σημαντικό να αντιληφθούν από νωρίς, τα δυνατά τους σημεία και αυτά που χρήζουν βελτίωσης ώστε να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους. Αρχικά να προσπαθήσουν να μην εγκλωβιστούν στο ακριβές αντικείμενο των σπουδών τους και να διευρύνουν τον ορίζοντα των επιλογών τους. Να αξιοποιήσουν όλες τις ικανότητες που απέκτησαν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (συγκέντρωση, συνεργασία, έρευνα, διαχείριση χρόνου) και να πειραματιστούν τολμώντας τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Από την πλευρά μας στη Lidl παρέχουμε αξιόλογες ευκαιρίες σταδιοδρομίας για υποψήφιους που βρίσκονται στο ξεκίνημα.  

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, στη διάρκεια των επόμενων ετών, οι εργαζόμενοι που ξεκινούν σήμερα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία πρόκειται να δοκιμαστούν σε αρκετά επαγγέλματα. Έτσι, θα προτείναμε να ενημερώνονται, να δικτυώνονται, να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο επαγγελματικό τους χώρο, στον κλάδο τους, αλλά και στην τοπική και παγκόσμια οικονομία. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να προγραμματίζουν το επόμενο βήμα τους και να αποκτούν τις απαιτούμενες ικανότητες.

Αυτά που ξεχωρίζουν για εμάς στους υποψήφιους εργαζόμενους μας είναι στοιχεία όπως όρεξη, ενθουσιασμός, ευελιξία, θέληση και φυσικά καλό είναι να μην εφησυχάζουν.

Εμείς τους παρέχουμε όλα εκείνα τα εφόδια ώστε να αναδείξουν τις δεξιότητές τους, μέσα από εξατομικευμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες. Δημιουργούμε ένα οργανωμένο πλαίσιο υποστήριξης, με έμπειρους συναδέλφους από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, τον άμεσο προϊστάμενο και την ομάδα, που βοηθούν τους νέους εργαζόμενους να ενταχθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και να εργαστούν με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.