enel
enel

Interview with Μr Panayiotis Thrasyvoulou, Former President of the CyHRMA Board of Directors to InBusiness Magazine

4 May 2021

Η διαρκής επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να προσφέρει στην εκάστοτε επιχείρηση, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κυ.Συ.Δ.Α.Δ.), Παναγιώτης Θρασυβούλου, κάτι το οποίο οι εταιρείες όλο και περισσότερο αντιλαμβάνονται.

Αναλύοντας το πώς οι εξελίξεις της πανδημίας έχουν φέρει σημαντικές αλλαγές στον εργασιακό χώρο, επηρεάζοντας τόσο τη διαδικασία πρόσληψης όσο και τη μορφή της εργασίας, αναφέρθηκε στους τρόπους με τους οποίους οι εταιρείες μπορούν να προσαρμοστούν ομαλά στα νέα δεδομένα, έχοντας πάντοτε σε προτεραιότητα το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου επενδύουν ικανοποιητικά στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού; 

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί πυλώνα συγκρότησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι επιχειρήσεις στην Κύπρο επενδύουν ιδιαίτερα σημαντικά κεφάλαια στη συγκρότηση και την ανάπτυξη ενός εύρωστου και συνάμα αποτελεσματικού τέτοιου πυλώνα, ο οποίος διακρίνεται για την ποιοτική υπεροχή και την τεχνογνωσία.

Η διαρκής επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να προσφέρει στην εκάστοτε επιχείρηση. Άλλωστε, είναι γνωστό πως μία τέτοια επένδυση αυξάνει την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων, οδηγώντας σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, κάτι το οποίο συνεπικουρεί στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και στην ισχυροποίησή τους στον επιχειρηματικό στίβο.                                

Άρα, ναι, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, προβαίνοντας σε μία αέναη, θα τόνιζα, επένδυση προς αυτό τον τομέα. Έχουμε δει επενδύσεις στον σχεδιασμό νέων συστημάτων διαχείρισης της απόδοσης αλλά και της ευεξίας και κυρίως σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Νέες διαδικασίες

Οι συνεντεύξεις πρόσληψης γίνονται τώρα, σε σημαντικό βαθμό, αναγκαστικά ηλεκτρονικά. Ποιους κινδύνους ενδεχομένως να ελλοχεύει αυτό; 

Είναι γεγονός ότι τα νέα δεδομένα έφεραν αλλαγή και στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι συνεντεύξεις πρόσληψης. Βεβαίως, η αξία της συνέντευξης ήταν και παραμένει καθοριστική, καθώς διαμορφώνεται η πρώτη, ανεξίτηλη θα έλεγα, εικόνα για το πρόσωπο του υποψηφίου.                                                                              

Τα άτομα που παίρνουν τη συνέντευξη, είναι απαραίτητο να αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες, οι οποίες μεταξύ άλλων είναι τα συχνά τεχνολογικής φύσεως προβλήματα συνδεσιμότητας και η περιορισμένη αλληλεπίδραση με τον συνεντευξιαζόμενο, λόγω της απουσίας φυσικής επαφής. Σίγουρα, τα άτομα που καλούνται σε συνέντευξη θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα, με όσο το δυνατόν λιγότερους παράγοντες που αποσπούν την προσοχή τους στο περιβάλλον γύρω τους την ώρα της συνέντευξης. Ενσυναίσθηση, καλή προετοιμασία, ψυχραιμία και ευελιξία είναι τα συστατικά της επιτυχίας.

Νέες απαιτήσεις

Πώς αξιολογείτε την υιοθέτηση του working from home από τις κυπριακές εταιρείες;

Αδιαμφισβήτητα η πανδημία έφερε ραγδαίες αλλαγές στην καθημερινότητα όλων των ανθρώπων, τόσο αυτών που έχουν άμεση εμπλοκή με τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και εκείνων που δεν διαθέτουν μία τέτοια επαφή. Πρόκειται για μία πρωτόγνωρη κατάσταση, η οποία αποτέλεσε πρόκληση κομβικού χαρακτήρα για τις περισσότερες, αν όχι όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.                                             

Κύριο μέλημα της πλειονότητας ήταν η ικανοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών – προσωπικού, πελατών, διοίκησης κτλ. – μέσω της ομαλότερης προσαρμογής στις απαιτήσεις που επιτάσσει η νέα κατάσταση. 

Πώς πρακτικά το κατάφεραν;                                         

Με την επίδειξη της δέουσας ψυχραιμίας, ευελιξίας, αποφασιστικότητας και με ανοιχτούς τους ενσυναισθηματικούς διαύλους, οι περισσότερες εταιρείες κατάφεραν να προσαρμοστούν με ομαλό τρόπο στις επιταγές της πανδημίας.

Πάρα πολλές κυπριακές επιχειρήσεις άδραξαν την ευκαιρία και προχώρησαν στην υιοθέτηση έξυπνων μοντέλων εργασίας από το σπίτι, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα την αποδοτικότητα των εργαζομένων και πετυχαίνοντας τους επιχειρηματικούς τους στόχους. Πέραν τούτου, θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες, λόγω της φύσης των εργασιών τους, δεν μπόρεσαν να μεταβούν επαρκώς σε αυτό το μοντέλο, με αποτέλεσμα αρκετοί εργαζόμενοι των οποίων η απασχόληση προστάζει φυσική παρουσία να βρεθούν σε δυσμενή θέση. 

Νέες συνθήκες 

Ποια είναι για εσάς η υγιέστερη και πιο αποδοτική μορφή εργασίας υπό το φως των εξελίξεων, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες αποστασιοποίησης, την ψυχολογία των εργαζομένων, αλλά και την απαιτούμενη σωστή ολοκλήρωση των καθηκόντων τους; 

Ανεξάρτητα από τις συνθήκες της εκάστοτε χρονικής περιόδου, η αποδοτικότερη μορφή εργασίας είναι αυτή η οποία θέτει σε πρώτη μοίρα τον εργαζόμενο και τον καταναλωτή/πελάτη.                                                                   

Οι μορφές εργασίας, οι οποίες σέβονται την προσωπικότητα και την ευημερία του εργαζόμενου, δίνοντας του ώθηση για αυτοβελτίωση και συνάμα οδηγούν στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του πελάτη, είναι οι πιο αποδοτικές.                                                              

Αν ληφθούν υπόψη τα προαναφερθέντα, γίνεται αντιληπτό πως η κουλτούρα της εκάστοτε εταιρείας, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξίσωση της επιτυχίας, καθώς διαφορετικές εταιρικές κουλτούρες προάγουν διαφορετικές μορφές εργασίας.

Επομένως, θα απέφευγα να κατονομάσω μία συγκεκριμένη μορφή εργασίας ως πανάκεια και πιο αποτελεσματική, καθώς θα στερούσα την αίγλη και τη δυνατότητα να λάμψουν οι υπόλοιπες.

Πώς μπορεί μια εταιρεία να κτίσει την εταιρική κουλτούρα της ανάμεσα στο προσωπικό, όταν αυτό δεν βρίσκεται στο γραφείο; 

Βασικό κοινό στοιχείο επιτυχίας στη συγκρότηση ισχυρής εταιρικής κουλτούρας είτε το προσωπικό εργάζεται εξ αποστάσεως είτε με φυσική παρουσία στους εργασιακούς χώρους, είναι καταρχάς η διαμόρφωση διαυγών εταιρικών αξιών και οράματος.                                                                         

Μέσω αυτής της κίνησης αποκτάται στενή επαφή και σύνδεση μεταξύ εταιρείας και εργαζομένων, συνειδητοποιώντας τον διακριτό ρόλο, που έχουν οι τελευταίοι μέσα στην εταιρεία και τη σπουδαιότητα της συμβολής τους για τη βιωσιμότητα της εταιρείας. Επιπλέον, η προώθηση και στήριξη των εργαζομένων για περαιτέρω εμβάθυνση και επαφή με τον εαυτό τους, προκειμένου να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο και να ανακαλύψουν νέα στοιχεία του χαρακτήρα και των δυνατοτήτων τους, δεν μπορεί να απουσιάζει από την ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας.                                                 

Τέλος, ο αμοιβαίος σεβασμός και η καλή επικοινωνία, συμπεριφορές που προδίδουν μία θετική αύρα στις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, είναι στοιχεία που ενδυναμώνουν την εταιρική κουλτούρα, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο στην καλύτερη προσαρμογή στα νέα δεδομένα, με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες.  

Οι νέες τάσεις του 2021

Ποιες νέες τάσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού αυτή τη χρονιά; 

Οι εξελίξεις της πανδημίας έχουν φέρει σημαντικές αλλαγές στον εργασιακό χώρο. Η έλευση του υβριδικού μοντέλου εργασίας, όπου ο εργαζόμενος μπορεί να εκπληρώνει τα επαγγελματικά του καθήκοντα τόσο από το σπίτι όσο και με φυσική παρουσία, είναι κάτι το οποίο ήρθε για να παραμείνει.                                                           
Τα τμήματα ανθρωπίνου δυναμικού χρειάζεται σίγουρα να λάβουν υπόψη τις νέες εργασιακές συνθήκες, οι οποίες μάλιστα οδηγούν στη διαμόρφωση ενός περισσότερο δεκτικού εργασιακού περιβάλλοντος, όπου η διαφορετικότητα στις απόψεις, στην κουλτούρα και οι σημαντικές δημογραφικές αποκλίσεις χρειάζεται να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και άνευ όρων αποδοχή και ένταξη στο εργατικό κεφάλαιο.

Τέλος, η πτυχή της ευεξίας και της ψυχικής υγείας των εργαζομένων χρειάζεται να εξεταστεί με προσοχή, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα για την διατήρησή τους σε υψηλά επίπεδα.