en
en

Λογισμικό ΔΑΔ/ HR Software 2014 – Powersoft Computer Solutions

Powersoft Computer Solutions

Ονομασία Λογισμικού: Quality & Management System – PowerPro Q&M©
Συνεντεύκτρια: Άντρια Αντωνιάδου
Συνεντευξιαζομένος: Κoς Χριστόδουλος Μαλέκκος – Quality Manager/CFO της PowerSoft Computer Solutions Ltd

1. Σε ποια τμήματα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να παρέχει υπηρεσίες αυτό το λογισμικό;
Στ’ακόλουθα τμήματα: Τμήμα παρακολούθησης Μητρώου Προσωπικού, Τμήμα Mισθοδοσίας, Τμήμα Ελέγχου Απασχόλησης, Τμήμα Εκπαίδευσης.

2. Ποια είναι τα κυριότερα προτερήματα αυτό του λογισμικού;
Η εφαρμογή Quality & Management System – PowerPro Q&M© σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ελέγχου στις επιχειρήσεις. Η καινοτόμος αυτή εφαρμογή βοηθά μεταξύ άλλων τις επιχειρήσεις να ελέγξουν και να οργανώσουν τις καθημερινές εργασίες του προσωπικού αλλά
και των τμημάτων τους, να οργανώσουν και να έχουν γρήγορη παρακολούθηση ολόκληρου του φάσματος διαδικασιών της επιχείρησης και να βελτιστοποιήσουν τις πελατειακές τους σχέσεις και την ποιότητα των υπηρεσιών τους.

Τέσσερα από τα βασικά υποσυστήματα της εφαρμογής είναι:
Personnel System: Διαχειρίζεται όλα τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων μιας εταιρείας όπως: άδειες διακοπών και άδειες ασθενείας, ιστορικό εκπαίδευσης, ιστορικό μισθών, μπόνους κλπ. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα να παράγονται ποικίλες αναφορές σε σχέση με τα παραπάνω.
Time & Attendance: Καταγράφει την ώρα εισόδου και εξόδου των υπαλλήλων και παρέχει πολλές εκθέσεις σχετικές με τα ωράρια, υπερωρίες κλπ. Επίσης, παρέχει σύνδεση με διάφορα προγράμματα μισθοδοσίας της αγοράς. Η καταχώρηση της ώρας μπορεί να γίνει με πληκτρολόγηση κωδικού, με χρήση κάρτας εισόδου, με αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων και με face recognition.
Managing Employee Tasks: Διαχειρίζεται αναθέσεις εργασιών στο προσωπικό (εσωτερικής ή εξωτερικής προέλευσης), με καθορισμό προτεραιότητας, ημερομηνία λήξης και διεκπεραίωσης. Παρέχει επίσης πολλαπλές αναφορές με πολλαπλές παραμέτρους.
Call Manager: Το λογισμικό συνδέεται με το τηλεφωνικό σύστημα της εταιρείας. Εύχρηστο σύστημα εισερχομένων και εξερχόμενων τηλεφωνημάτων με ικανότητα πολλαπλών εκθέσεων. Παρέχει εκθέσεις με πολλαπλές παραμέτρους, όπως αριθμό τηλεφωνημάτων και συνολική διάρκεια τηλεφωνημάτων, ανά υπάλληλο, ανά τμήμα, ανά πελάτη ή ανά εσωτερικό αριθμό.

3. Η λειτουργία αυτού του λογισμικού είναι εφικτή σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις;
Προσαρμόστηκε σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων και σε πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους. Το χρησιμοποιούν ήδη με πολλούς χρήστες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, όμιλοι επιχειρήσεων καθώς και ημικρατικοί οργανισμοί, κολέγια, ξενοδοχεία κλπ.

4. Τι είδους εκθέσεις/αναφορές και στατιστικά δεδομένα μπορούν να διεξαχθούν;
Το σύστημα παρέχει πολλαπλές αναφορές με πολλαπλές παραμέτρους, και γραφικές παραστάσεις σε όλα τα πιο πάνω θέματα.

5. Σε ποιο βαθμό μπορεί αυτό το σύστημα να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τις ανάγκες της Εταιρείας;
Η παραμετροποίηση του λογισμικού γίνετε πανεύκολα και όπως έχει ήδη αναφερθεί το σύστημα προσαρμόστηκε σε πολλούς και διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εγκαταστάθηκε στα Κυπριακά Ταχυδρομεία Λευκωσίας , Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου, σε Πολυκαταστήματα ειδών ένδυσης / υπόδησης και αθλητικών ειδών [ Αθλοκίνηση / Νατιότης / Jango / Mocasino ], σε ξενοδοχεία [ Hilton / Coral Beach Hotel ] , στο Alexander College, Lanitis Green Energy Group, ΣΠΕ Αθηαίνου, κλπ .

6. Τι είδους εκπαίδευση παρέχεται στους χρήστες του λογισμικού;
Εκπαίδευση στο Training Centre που βρίσκεται στα ιδιόκτητα κτίρια της εταιρίας μας και στο χώρο εργασίας των πελατών μας . Επίσης προσφέρεται on-line εγχειρίδιο χρήσης (Ελληνικά και Αγγλικά).

7. Παρέχεται τεχνική υποστήριξη σε ενδεχόμενα προβλήματα ή απορίες;
Στην PowerSoft λειτουργεί τμήμα υποστήριξης για όλα τα παρεχόμενα συστήματα. Σημειώνεται δε ότι, μετά από προσπάθειες 18 μηνών, τον Αύγουστο του 2013 η PowerSoft κατάφερε να αποκτήσει το πιστοποιητικό CMMI το οποίο αποτελεί την κορυφαία διεθνή πιστοποίηση σε θέματα διαδικασίας βελτίωσης της ποιότητας και της απόδοσης στην ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού. Η PowerSoft είναι η πρώτη και μοναδική εταιρεία λογισμικού στην Κύπρο η οποία έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο CMMI.

8. Το λογισμικό αυτό μπορεί να παρέχει υπηρεσίες και για γραφεία στο εξωτερικό Εταιρειών που βρίσκονται στην Κύπρο;
Ναι, είναι εφικτή η χρήση του και σε γραφεία Εταιρειών που βρίσκονται στο εξωτερικό.

9. Ποια είναι τα μειονεκτήματα/περιορισμοί του λογισμικού αυτού;
Το λογισμικό αυτό δεν περιλαμβάνει διαδικασίες προσλήψεων. Παρέχει καινοτόμες προσεγγίσεις και πολλά εργαλεία σε διοικητικά θέματα ανθρώπινου δυναμικού που μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα και συντονισμό του υφιστάμενου ή νέου προσωπικού.

10. Ποια προληπτικά μέτρα ασφάλειας λαμβάνονται από το λογισμικό αυτό;
Το πρόγραμμα αυτό παρέχει όλες τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλίδες που απαιτούνται για την διατήρηση των διεθνών πιστοποιήσεων σε θέματα ποιότητας. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να αναφέρω ότι το λογισμικό αυτό είναι κατασκευασμένο με προδιαγραφές πιστοποίησης ISO09001 και TICKIT και αναπτύχθηκε στα πλαίσια Ευρωπαϊκού προγράμματος της δέσμης προγραμμάτων «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στις Επιχειρήσεις». Κέρδισε επίσης το Βραβείο Καινοτομίας 2011 στον Τομέα των Υπηρεσιών.