Συμβουλές προς τους Επαγγελματίες της ΔΑΔ

 

Συμβουλές προς τους Επαγγελματίες της ΔΑΔRecruitment - an Employers’ Prospective - Part Two (Available in English only)

  by Pamela Miller Recruitment - an Employers’ Prospective Part One: in this article we demonstrated there are many key aspects within the recruitment process to ensure initial success when listing a job advert. Consider this: "If you always do what you've always done, you'll always get what you've always got." Henry Ford (1863-1947) The American founder of Ford Motor Company. Are you satisfied with what you are getting from Recruitment – where not – Read On! How satisfied are you with the current process? What is your company’s current staffing turnover – above average? Th  


Recruitment - an Employers’ Prospective (Available in English only)

by Pamela Miller Steve Jobs, one of the most successful Entrepreneurs was famously quoted stating ‘Hiring the best is Your Most Important task.’ I wonder how Employers actually go about achieving this. A current employee hands you their resignation, do you automatically reach for that old Job Advert, dust it down and advertise for a replacement? If so, read on and see how by implementing a new Recruitment Strategy, you too can attain the best new Candidate that will be an asset to your team! Keep in mind, recruitment is your company’s chance to achieve an exceptional first impression with potential ca