Αντιπρόεδρος

 

Μαρία Στυλιανού Θεοδώρου
Προϊστάμενη Υπηρεσίας Μελετών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
 
Κύριες Αρμοδιότητες
- Αναπληρώνει/ αντικαθιστά τον/την Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του/της.
- Καταρτίζει, συντονίζει και υλοποιεί το πλάνο του Ετήσιου Συνεδρίου του Συνδέσμου διασφαλίζοντας ότι υλοποιείται το Συνέδριο σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Διαχειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Συνδέσμου.
- Εκτελεί καθήκοντα διαχείρισης έργων για σημαντικές εκδηλώσεις/έργα του Συνδέσμου που του ανατείθενται από τον/την Πρόεδρο.
- Αναλαμβάνει οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές εργασίες που του ανατείθενται από τον/την Πρόεδρο.
 
Βιογραφία:

Με την ολοκλήρωση των σπουδών της από το LondonSchoolofEconomicsandPoliticalScience (LSE) η κυρία Μαρία εργοδοτήθηκε το 2006 από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου στην οποία και προάχθηκε το 2013, στη θέση Προϊστάμενης του Τμήματος Μελετών και Στρατηγικού Προγραμματισμού το οποίο μετονομάστηκε σε Υπηρεσία Μελετών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων το 2016.
Η Μαρία έχει ευρεία επαγγελματική εμπειρία με ενεργό εμπλοκή σε έργα στον τομέα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ενώ παράλληλα κατέχει τη θέση Υπεύθυνης Έργου σε συγχρηματοδοτούμενα έργα που σχετίζονται με τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και τις Εργασιακές Σχέσεις (www.slr.com.cy & www.investorsinpeople.com.cy). Στα πλαίσια των καθηκόντων της Υπεύθυνης Έργου, συντονίζει και τις ενέργειες του Δικτύου Επαγγελματιών Εργασιακών Σχέσεων και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (SLRN).
Σε εθνικό επίπεδο, αποτελεί μέλος του Συμβουλίου Μαθητείας και των Επιτροπών Παρακολούθησης για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» και του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg «Ελλάδα-Κύπρος».
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Μαρία εκπροσωπεί τις Κυπριακές Επιχειρήσεις (ως εκπρόσωπος των εργοδοτών) στην Συμβουλευτική Επιτροπή για την Επαγγελματική Κατάρτιση και στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EuropeanCommission). Επίσης είναι Μέλος (αντικαταστάτης) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP).

 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μαρία Στυλιανού Θεοδώρου μέσω του LinkedIn: