Γραμματέας

 

Έλενα Σταυρινού
Managing Partner  
OptimusHR Solutions Ltd                        
 
Κύριες Αρμοδιότητες:
- Σε συνεννόηση και μετά από έγκριση του/της Προέδρου συγκαλεί τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Γενικές Συνελεύσεις ετοιμάζοντας και αποστέλλοντας για το σκοπό αυτό την ημερήσια διάταξη και οποιοδήποτε άλλο υλικό απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή των συνεδρίων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδρίων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και τα διανέμει σε όλους τους εμπλεκόμενους.
- Υπογράφει μαζί με τον/την Πρόεδρο τα Πρακτικά των Συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Διαχειρίζεται την αλληλογραφία του Συνδέσμου πάντοτε σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο.
- Διατηρεί και ενημερώνει το Εγχειρίδιο Πολιτικής (Policy Manual), το Εγχειρίδο Λειτουργιών (Operations Manual) και τις οποιεσδήποτε συναφείς διαδικασίες του Συνδέσμου.
- Διοργανώνει την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου σε συνεργασία με τον/την Βοηθό Γραμματέα και τον/την Λειτουργό του Συνδέσμου.

- Χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν την προώθηση της έρευνας σε θέματα που άπτονται τους τομείς ενδιαφέροντος του Συνδέσμου.
- Αναλαμβάνει οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές εργασίες που του/της ανατείθενται από τον/την Πρόεδρο


 
Βιογραφία:

Η Έλενα είναι κάτοχος BSc in Business and Management Studies από το Πανεπιστήμιο του Bradford στο Ηνωμένο Βασίλειο και MSc in Human Resource Management από το πανεπιστήμιο του Cardiff. Έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού σε λογισμικά συστήματα στην IBM Κύπρου ενώ υπήρξε Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου της LogicomPublicLtd. Σήμερα ηγείται της δικής της εταιρείας, η οποία εξειδικεύεται σε θέματα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού όπως επίσης και σε θέματα που σχετίζονται με την προσωπική ανάπτυξη. Η Έλενα είναι επίσης πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια του QuestInternational, ένα πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής για παιδιά νηπιακής ηλικίας μέχρι και 20 χρόνων, είναι πιστοποιημένη στα ψυχομετρικά εργαλεία 16PF, CAB & OVIS, όπως επίσης και πιστοποιημένος Σύμβουλος Συστημάτων SAP στον τομέα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Μέσα από τους διάφορους ρόλους που είχε, είχε τη δυνατότητα μέχρι σήμερα να συνεργαστεί με ένα μεγάλο αριθμό σημαντικών οργανισμών τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Έλενα Σταυρινού μέσω του LinkedIn: