Ανοικτές Διαλέξεις 2015

 - Career Academy 2015, 28 Νοεμβρίου 2015

- Δεξιότητες και Τεχνικές στη Συνέντευξη Πρόσληψης, 26 Νοεμβρίου 2015

- Ομαδικότητα και Επικοινωνία, 25 Νοεμβρίου 2015

- Τεχνικές Παρουσιάσεων, 18 Νοεμβρίου 2015

- Δεξιότητες και Τεχνικές στη Συνέντευξη Πρόσληψης, 17 Νοεμβρίου 2015 & 18 Νοεμβρίου 2015

- Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής , 14 Οκτωβρίου 2015 & 21 Οκτωβρίου 2015

-  Ομαδικότητα, 26 Μαρτίου 2015

-  Αποτελεσματικές Παρουσιάσεις, 04 Μαρτίου 2015

Ψυχομετρικά Τεστ και Εργαλεία Πρόσληψης, 04 Μαρτίου 2015
 
-  Τεχνικές Διαχείρισης Χρόνου, 25 Φεβρουαρίου 2015

-  Η Τέχνη της Αποτελεσματικής Επικοινωνίας, 25 Φεβρουαρίου 2015

-  Τεχνικές Επίλυσης Προβλημάτων στο Χώρο Εργασίας, 18 Φεβρουαρίου 2015

-  Τεχνικές Διαχείρισης Άγχους, 18 Φεβρουαρίου 2015

-  Αυτογνωσία και Επαγγελματική Επιτυχία, 11 Φεβρουαρίου 2015

-  Επαγγελματική Συμπεριφορά και Εμφάνιση , 11 Φεβρουαρίου 2015

-  Επαγγελματική Εικόνα , 11 Φεβρουαρίου 2015