Ανοικτές Διαλέξεις 2013

 


Τα Συστατικά μιας Πετυχημένης Συνέντευξης (Πάφος), 03 Δεκεμβρίου 2013

Παρουσίαση με θέμα στην Εργατική Νομοθεσία, 29 Νοεμβρίου 2013      

Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου, 27 Νοεμβρίου 2013

Τα Συστατικά μιας Πετυχημένης Συνέντευξης (Λευκωσία), 20 Νοεμβρίου 2013