Μέλος (Εκδηλώσεις)

 

Μιράντα Αρχοντίδου
Διευθ. Ανθρώπινου Δυναμικού  
Axxio - Tableau & Alteryx Partner
 

Κύριες Αρμοδιότητες:
-
Καταρτίζει, συντονίζει και υλοποιεί το πλάνο εκδηλώσεων / εκπαιδεύσεων του Συνδέσμου πλην του Ετήσιου Συνεδρίου όπου έχει υποστηρικτικό ρόλο.
- Προβάλλει και προωθεί τις εκδηλώσεις / εκπαιδεύσεις του Συνδέσμου.
- Εκτελεί καθήκοντα διαχείρισης έργων για σημαντικές εκδηλώσεις/έργα του Συνδέσμου που της ανατίθενται από τον/την Πρόεδρο.

 
Βιογραφία:
H Μιράντα Αρχοντίδου διαθέτει πάνω από 15 χρόνια εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας στο χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού σε διάφορους κλάδους, σε Κυπριακές αλλά και πολυεθνικές εταιρείες. Σήμερα βρίσκεται στην εταιρεία Axxio - Tableau & Alteryx Partner και κατέχει τη θέση της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Business Administration από το πανεπιστήμιο Cardiff της Ουαλίας, καθώς και πτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού απο το πανεπιστήμιο Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, είναι κάτοχος Διπλώματος στο Transformational Coaching και πρόσφατα πιστοποιήθηκε ως Agile People Coach - Certified ICP-TAL Professional. Έχει διετελέσει ενεργό μέλος του Συνδέσμου στο παρελθόν με την Επιτροπή Εκδόσεων και σήμερα με την Επιτροπή Συνεδρίου. 
 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μιράντα Αρχοντίδου μέσω του LinkedIn: