Μέλος (Εκδόσεις, Ιστοσελίδα & Κοινωνικά Μέσα)

 

Μαρία Γεωργίου

Director 
PwC Cyprus 
 
Κύριες Αρμοδιότητες:

- Διασφαλίζει την ετοιμασία, έκδοση, προβολή και κυκλοφορία των εκδόσεων του Συνδέσμου (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).
- Διαχειρίζεται αποτελεσματικά την Ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

- Διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα Κοινωνικά Μέσα του Συνδέσμου.
- Παρακολουθεί τις εργασίες της Επιτροπής Εκδόσεων και διασφαλίζει ότι ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του Συνδέσμου.
- Παρακολουθεί τα δρώμενα και τις εξελίξεις στον τομέα/ευρύτερο περιβάλλον  και διασφαλίζει ότι ο Σύνδεσμος απαντά ή και προβάλλει τις απόψεις του πάνω σε σημαντικά θέματα και εξελίξεις.
- Εκτελεί καθήκοντα διαχείρισης έργων για σημαντικές εκδηλώσεις/έργα του Συνδέσμου που της ανατείθενται από τον/την Πρόεδρο.

 
Βιογραφία:
Η Μαρία είναι Υπεύθυνη Ανάπτυξης και Μάθησης (Learning and Development Director) στην PwC Κύπρου με ευθύνη όσον αφορά τον καθορισμό της στρατηγική ανάπτυξης, την εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξη και αναβάθμισης, την ανάπτυξη προγραμμάτων μικτής και ηλεκτρονικής μάθησης, διαχείρισης εταιρικής κουλτούρας και διεξαγωγή εργαστηρίων διευθυντικής αποτελεσματικότητας, καθώς και την εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων ανάπτυξης με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, με στόχο την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του οργανισμού.
Η Μαρία εργάζεται στο τμήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση σε θέματα ηγετικής και διευθυντικής ανάπτυξης στελεχών, επαγγελματικής καθοδήγησης (executive coaching) και διεξαγωγής εργαστηρίων στρατηγικής και διαμόρφωση κουλτούρας. Στα 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, η Μαρία εργάστηκε με πελάτες σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς όπως δημόσιο τομέα, λιανικό εμπόριο, τραπεζικό τομέα τουριστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις τεχνολογίας. Έχει επίσης αναλάβει έργα σε χώρες εκτός Κύπρου που περιλαμβάνουν την Ελλάδα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Γερμανία Ολλανδία, Ιαπωνία και έχει εργαστεί με διεθνείς εταιρίες που προέρχονται από χώρες της Ευρώπης όπως Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο και Ρωσία.
 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Μαρία Γεωργίου μέσω LinkedIn: