Διεθνείς HR Εκδόσεις

 

Ελληνικό Ενημερωτικό Δελτίο
EAPM - Ενημερωτικό Δελτίο
IFTDO - Ενημερωτικό Δελτίο
WFPMA - Ενημερωτικό Δελτίο