Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Δεσμευόμαστε να εργαστούμε για το καλύτερο των μελών του Συνδέσμου καθώς και για την ανάπτυξη του επαγγέλματος Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο. Στην προσπάθειά μας αυτή στηριζόμαστε στην ενεργή συμμετοχή και υποστήριξη των μελών. Η δέσμευση και η γενναιοδωρία τους συνεχώς μας εμπνέουν να ανταποκρινόμαστε αλλά και να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες τους. Είμαστε ευγνώμονες για τη τιμή που μας κάνατε να υπηρετήσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο.’
                                                                                                                                                     
Διοικητικό Συμβούλιο του Κυ.Συ.Δ.Α.Δ
 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τους Συντονιστές των Επιτροπών είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του Συνδέσμου και την υλοποίηση των στρατηγικών επιδιώξεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννιά διακεκριμένους και εξαίρετα επιτυχημένους επαγγελματίες του τομέα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

        

  

 

 

       
   
Παναγιώτης Θρασυβούλου   Μαρία Στυλιανού Θεοδώρου   Έλενα Σταυρινού
Πρόεδρος   Αντιπρόεδρος   Γραμματέας
         
   
Μάριος Χριστοφόρου 
  Αθηνά Νεοφύτου
  Μαρία Γεωργίου
Ταμίας   Βοηθός Γραμματέας  
         
   
Μιράντα Αρχοντίδου
  Έλλη Ματσούκα
  Μαρία Σπυρίδης

Μέλος

  Μέλος   Μέλος