Βοηθός Γραμματέας

 

Αθηνά Νεοφύτου
Boηθός Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού

C.A Papaellinas Emporiki Ltd (Alphamega Hypermarkets)

 
Κύριες Αρμοδιότητες:
- Βοηθά τον/την Γραμματέα στην εκτέλεση των καθηκόντων του/της.

 - Αναπληρώνει/ αντικαθιστά τον/τη Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας του/της .
-
Έχει ευθύνη για τα αρχεία του Συνδέσμου διασφαλίζοντας ότι υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική και διαδικασίες για την αποτελεσματική διαχείριση των αρχείων και της αλληλογραφίας του Συνδέσμου.

-
Επιβεβαιώνει ότι τα διάφορα έγγραφα του Διοικητικού Συμβουλίου και η Σφραγίδα του Συνδέσμου ταξινομούνται και φυλάσσονται.

-
Επιβεβαιώνει ότι το Μητρώο των Μελών του Συνδέσμου ενημερώνεται ορθά και αποτελεσματικά.

-
Χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν τις διαδικασίες έγκρισης αιτήσεων για εγγραφή νέων μελών, τις αποχωρήσεις και τις διαγραφές.

-
Διαχειρίζεται την υπηρεσία εξυπηρέτησης και υποστήριξης των μελών (συμπεριλαμβανομένης της ανταπόκρισης σε θέματα/ ερωτήματα των μελών).

- Παρακολουθεί τις εργασίες της Επιτροπής Συντονισμού περιοχών Λεμεσού & Πάφου και διασφαλίζει ότι ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του Συνδέσμου.
-
Αναλαμβάνει οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές εργασίες που του /της ανατείθενται από τον/τη Γραμματέα ή/και τον/την Πρόεδρο.

 
Βιογραφία:

Η Αθηνά Νεοφύτου Ξυναρή έχει γεννηθεί στη Λευκωσία. Έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό της στο τομέα της Διοίκησης Προσωπικού στο Aston Business School στο Birmingham. Εργάζεται ως Βοηθός Διευθυντή στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας Χ.Α Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ, διαχειρίστριας των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, από το 2007. Καθημερινή της πρόκληση η όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των «πελατών» της, δηλαδή των συναδέλφων της, και το motto της είναι ότι η άλλη όψη της δυσκολίας είναι η ευκαιρία. Ολοκλήρωσε με επιτυχία μία σειρά μαθημάτων (120 ώρες) του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις, Σύγχρονες Επιχειρήσεις» με θέματα από την εργατική νομοθεσία. Η Αθηνά είναι υφιστάμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυ.Συ.Δ.Α.Δ. και κατείχε τη θέση του Ταμία για 4 χρόνια.

 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αθηνά Νεοφύτου μέσω του LinkedIn: