Φοιτητικός Διαγωνισμός Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Στόχος
Ο στόχος του Φοιτητικού Διαγωνισμού, ο οποίος συντονίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή είναι να:
Παρέχει βοήθεια στους φοιτητές όσον αφορά την εφαρμογή των θεωριών Ανθρώπινου Δυναμικού στην πράξη, προετοιμάζοντάς τους έτσι για τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων.
Προσφέρει στους φοιτητές ανάπτυξη δεξιοτήτων στην καινοτομία, ανάλυση, επίλυση προβλημάτων και παρουσίαση.
Συμβάλει στην ανάπτυξη μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων μεταξύ των φοιτητών.
Παρέχει αναγνωρισιμότητα στους φοιτητές προωθώντας τους νικητές στις διάφορες εκδόσεις μας και κοινωνικά μέσα (Άνθρωπος και Εργασία, Ιστοσελίδα, LinkedIn κλπ).
Προωθεί το Σύνδεσμο στους Ακαδημαικούς και φοιτητές και έτσι να δημιουργήσει ευκαιρίες για τα μη-μέλη να γίνουν μέλη του Συνδέσμου.

Οι φοιτητές διαγωνίζονται σε μια Επιχειρηματική Περιπτωσιακή Μελέτη (Business Case Study).


Ποιος μπορεί να συμμετέχει
Προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν ή που μόλις έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού ή που ειδικεύονται στον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού ή σε συναφή κλάδο σπουδών. Οι φοιτητές μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας, να ζουν είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό αρκεί να μιλούν άπταιστα την αγγλική γλώσσα. Οι αιτητές μπορούν να συμμετέχουν μόνο ατομικά και όχι σε ομάδες.

Διαδικασία Επιλογής
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την στείλουν στο info@cyhrma.org. Μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα επιλεγούν για να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Εάν ο αριθμός των ενδιαφερόμενων συμμετέχοντων είναι μεγάλος θα προηγηθεί μια διαδικασία επιλογής ούτως ώστε να επιλεγούν οι 10 καλύτεροι υποψήφιοι για να διαγωνιστούν στην παρουσίαση.

Ημέρα Διαγωνισμού

Οι φοιτητές θα έχουν 15 λεπτά να παρουσιάσουν τις απαντήσεις τους που σχετίζονται με την Περιπτωσιακή Μελέτη (Case Study) σε μια ομάδα επαγγελματιών Ανθρώπινου Δυναμικού (Επιτροπή Αξιολόγησης), και 15 λεπτά να απαντήσουν στις ερωτήσεις της Επιτροπής. Οι ερωτήσεις βασίζονται άμεσα στην όλη παρουσίαση, στο περιεχόμενο της Περιπτωσιακής Μελέτης (Case Study) και σε άλλα συναφή θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Χρονοδιάγραμμα
Η Περιπτωσιακή Μελέτη (Case Study) συντάσσεται τον Ιούνιο, προωθείται στους φοιτητές τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο και ο διαγωνισμός λαμβάνει χώρα τον Δεκέμβριο κάθε χρόνο.

Νικητές του Φοιτητικού Διαγωνισμού
Τρία βραβεία δίνονται σε τρεις νικητές στην 1η, 2η και 3η θέση. Κάθε χρόνο τα βραβεία ποικίλουν.

Ιστορική Αναδρομή
Φοιτητικός Διαγωνισμός Ανθρώπινου Δυναμικού 2008
Φοιτητικός Διαγωνισμός Ανθρώπινου Δυναμικού 2010