Μέλος Επιτροπής - Μόνικα Πότσου

 


Η Μόνικα Πότσου είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ) και κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών, με κατεύθυνση Οικονομική Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Middlesex University Business School του Λονδίνου και απόφοιτος του Chartered Institute of Personnel and Development London (CIPD). Ως μέρος της επαγγελματικής της πορείας έχει επίσης παρακολουθήσει μαθήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και είναι κάτοχος διπλώματος στον τομέα αυτό.

Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία τον Δεκέμβριο του 2007 ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα HR και συστημάτων ποιότητας όπου είχε την ευκαιρία να εμπλακεί σε διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και άλλες μελέτες, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Στη συνέχεια, εργάστηκε ως Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού σε όμιλο εταιρειών με έδρα τη Λεμεσό (επιχείρηση με περίπου 500 άτομα προσωπικό εκείνη την περίοδο) για περίπου 2 χρόνια. Έπειτα, εργάστηκε για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα σε ξενοδοχειακή μονάδα  ως Operations / Cost Controller Εxecutive κάνοντας έτσι ένα μικρό διάλειμα από τον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τα τελευταία σχεδόν 3 χρόνια (από τον Απρίλιο του 2011), εργάζεται σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία ως Operations / HR Αssistant. Η εταιρεία ανήκει στον κλάδο Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και στην Κύπρο ασχολείται με την εργοδότηση προσωπικού σε όλο τον κόσμο. Τα καθήκοντα της περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: Μισθοδοσία για το προσωπικό, διαχείριση συμβολαίων και ωφελημάτων, διαχείριση φόρου εισοδήματος σε όλο τον κόσμο, ετοιμασία προϋπολογισμών και διάφορα άλλα.

Είναι μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού από το 2006 ως φοιτήτρια και έπειτα ως επαγγελματίας καθώς επίσης και μέλος της επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων Λεμεσού και Πάφου του Συνδέσμου. Η Μόνικα είναι επίσης εγκεκριμένη εκπαιδεύτρια από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και έχει διεκπεραιώσει διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού.