Εξειδικευμένο Μοντέλο Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διεργασιών (ΒPM) για Μικρές Επιχειρήσεις 9&10 Δεκεμβρίου

 

Date: 09-Dec-2019
Category:

Capacity: Not Set (0% booked)

Details

  • 09 & 10 Δεκεμβρίου– Λεμεσόs,Εκπαιδευτικό Curium Palace Hotel, Λεμεσός.
  • Ώρες Προγράμματος 08:30-16:45
  • Κόστος Προγράμματος: 100% επιδοτούμενο για μέχρι 3 στελέχη (πλην καταβολής Φ.Π.Α. - €290.70)
  • Εκπαιδευτής Προγράμματος: κ. Βασίλειος Ράλλης.
  • Τετράωρη συνάντηση και συμβουλευτική με τον Εκπαιδευτή: Κατόπιν συνεννόησης στο πρόγραμμα

Event is in the past