Ολοκληρωμένο Μοντέλο Ανάπτυξης Ενδοεταιρικής Επιχειρηματικότητας (Intrapreneurship) στο κλάδο Υπηρεσιών 18&19 Νοεμβρίου

 

Date: 18-Nov-2019
Category:

Capacity: Not Set (0% booked)

Details

  • 18 & 19 Νοεμβρίου – Ξενοδοχείο Αjax Λεμεσόs ,
  • Ώρες Διεξαγωγής Προγράμματος: 08:30-16:45
  • Κόστος Προγράμματος: 100% επιδοτούμενο για μέχρι 3 στελέχη (πλην καταβολής Φ.Π.Α. - €290.70)
  • Εκπαιδευτής Προγράμματος: Δρ. Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου
  • Τετράωρη συνάντηση και συμβουλευτική με τον Εκπαιδευτή: Κατόπιν συνεννόησης στο πρόγραμμα

Event is in the past